top of page
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

ניקוי מקום בדיסק

אחד האתגרים הגדולים של כל בעל מחשב הוא לשמור על מקום פנוי בדיסק. הדיסק שלנו מתמלא בקבצים זמניים, קבצי עדכון של מערכת ההפעלה, קבצים כפולים וקיימים מספר כלים פשוטים שמאפשרים לנקות את הדיסק ולפנות בו מקום.

ניקוי דיסק מובנה של חלונות 10

בחיפוש נרשום "ניקוי דיסק"

ScreenHunter_1395 Dec. 23 10.22.jpg

נריץ את האפליקציה , נבחר את כונן C ונקבל את המסך הבא :

ScreenHunter_1395 Dec. 23 10.23.jpg

במסך הזה נוכל לבחור את כל האפשרויות וללחוץ אישור אולם הכי חשוב להיכנס דווקא לניקוי קבצי מערכת.

ScreenHunter_1396 Dec. 23 10.23.jpg

כאן נסמן את "ניקוי windows update" ונלחץ על אישור. 

ניקוי סל מחזור

יש לנקות סל מחזור באופן קבוע. בלי לשים לב, סל המחזור מתנפח ותופס הרבה מאוד מקום. מומלץ לפני ניקוי סל מחזור לעבור על הקבצים ולשחזר מה שצריך.

בדיקת מיפוי אחסון מובנה בחלונות 10

בשורת החיפוש יש לכתוב "הגדרות אחסון" , להיכנס וללחוץ על "הצג קטגוריות נוספות". במסך שיופיעו יהיה מיפוי של שטח האחסון התפוס לפי קטיגוריות שונות. בלחיצה על קטיגוריה ניתן יהיה לפנות מקום שקשור באותה קטיגוריה.

ScreenHunter_1397 Dec. 23 10.32.jpg

שימוש בתוכנת WINDIRSTAT

תוכנה שמאפשרת למפות את כל הדיסק הקשיח ולראות אילו מחיצות תופסות הכי הרבה נפח.

התוכנה מאוד מהירה ויעילה , אינה עולה כסף וניתן להורידה מכאן.

ScreenHunter_1397 Dec. 23 10.37.jpg
bottom of page